A.T.A Karnesi

A.T.A. KARNESİ NEDİR ?

 • A.T.A. karnesi, uluslar arası A.T.A. Sözleşmesi çerçevesinde, akit ülkelere geçici olarak eşya götürmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin gümrük işlemlerini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış, özel bir gümrük belgesidir.
 • A.T.A. kısaltması Fransızca Admission Temporaire ve İngilizce Temporary Admission (geçici kabul) sözcüklerinin ilk harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır.
 • A.T.A. karnesi uluslar arası ticareti yapılan malların sergi-fuar, numune, mesleki teçhizat, bilimsel malzemeler vs. amaçlar doğrultusunda sisteme dahil ülkelere geçici kabulünü şart koşar.

KULLANICI İÇİN YARARLARI

 • A.T.A. karnesi kapsadığı eşyanın geçici ithalatı için istenen ulusal gümrük beyannamesinin yerini alarak başka bir gümrük belgesi düzenlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • Başlıbaşına bir teminat niteliği taşıyan A.T.A. karnesinin kapsamında bulunan eşya kefil kurulu?lar tarafından sağlanan uluslar arası garanti zincirinin teminatı altında olduğundan, ne gümrük makamları ne de karne sahibi tarafından başka bir tedbir alınmasına gerek yoktur.
 • A.T.A. karnesi, karne sahibi ve gümrük makamları tarafından yapılacak gümrük işlemlerini önemli ölçüde basitleştirerek, çabuklaştırır.
 • A.T.A. karneleri iş adamlarının beraberinde ticari malzemelerle yurt dışına seyehat edebilmeleri için hızlı bir yol olduğundan, uluslar arası rekabette çok önemi bulunan maliyet ve zamandan tasarruf sağlar.
 • A.T.A. karnesinin bir yıl geçerlilik süresinin bulunması, kullanıcılara bu süre içinde kendi ülkesinden hareket ederek A.T.A. sistemine dahil ülkelere toplam 4 kez seyahat etme imkanı sağlar.

A.T.A. KARNESİ NASIL ALINIR ?

A.T.A. karnesi alabilmek için gerçek ve tüzel kişiler, yetki verilmiş odalardan herhangi birine ekinde yurtdışına çıkarılacak eşyanın değerini gösterir belge bulunan (Proforma faturası, ekspertiz raporu veya eşyanın cinsini, adedini, değerini, toplam tutarını ve diğer özelliklerini gösterir liste) bir yazı ile başvurması gerekir.

TEMİNATLAR

 • A.T.A. karnesine karşılık teminat olarak;
 • Nakit (Yeni Türk Lirası veya Döviz)
 • Banka Teminat mektubu (YTL veya Döviz)
 • Tahvili veya Hazine Bonosu (Kar payı pulları ile birlikte)Kabul edilir. Teminat döviz bazında verilirse, eşyanın toplam değeri kadar alınır. YTL olarak verilirse eşyanın toplam değerinin %50 fazlası oranında alınır.
 • Karne kullanıcısının Teminatını geri alabilmesi için karnenin kullanımı bittişinde gümrük işlemleri tamamlanmış olarak aldığı Odaya iade etmesi şarttır.
 • A.T.A. karneleri başvuru sahipleri tarafından, karnenin arka kapağında bulunan açıklamalar çerçevesinde doğru ve tam olarak doldurulması şarttır.
 • A.T.A. karneleri başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra ilgili Oda tarafından onaylanır.

A.T.A. KARNESİ KULLANILAMAYAN EŞYA GRUPLARI

Bitkiler, temizlik malzemeleri, gıda maddeleri, broşürler gibi eşya ve hediye edilen, atılan, bozulan veya dış ülkelerde kullanılan tüketim malzemelerinin A.T.A. karnesi kapsamına alınması mümkün değildir.

UYULMASI GEREKLİ KURALLAR

 • Bir A.T.A. karnesi kapsamında geçici ithalatı yapılan eşya satılamaz.
 • Karne sahibi, ilgili ülke gümrüklerince karne üzerine işlenen sürelere uymalıdır.
 • A.T.A. karnesi sahibinin A.T.A. karnesinin kullanılması ile ilgili kurallara ve eşyanın geçici ithalatının yapıldığı ülkenin gümrük yönetmeliklerine uyması şarttır.
 • A.T.A. karnesi sahibi, her gümrük giriş ve çıkış noktasında karne sayfalarının ve dip koçanlarının onaylanmasını saılamalıdır. Gümrük işlemlerinin tamamlanmamış olması gümrük vergilerinin veya başka meblağların talep edilmesine neden olabilir.